Burbegel Dezinfekcia 80% Etanol

Univerzálny tekutý prípravok na báze alkoholu BURBEGEL je určený na rýchle a bezpečné čistenie. Obsahuje účinné látky ETANOL ( min. 80% v/v ), ajatín a glycerín. Je vhodný na čistenie rúk bez vody a mydla.
  
Zákonný názov potraviny: Burbegel univerzálny čistiaci prostriedok - Alkoholový prostriedok obsahujúci ako účinné látky etanol, ajatín a glycerín. Zoznam zložiek (v zostupnom poradí): Etanol, min. 80 %, Ajatín, Glycerín Podmienky skladovania, zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia: 5° - 25°C 

Krajina pôvodu alebo miesto pôvodu: Slovensko 

Obchodný názov prevádzkovateľa podniku výrobcu: 

BGV, s.r.o. Hniezdne 471 065 01 Hniezdne 

Návod na použitie: 

2.3 Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

12,90 € 14,90 €